• O FIRMIE
 • OFERTA
 • REALIZACJE
 • GALERIA
 • KONTAKT

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/t6e/functions.php on line 202

Zadania realizowane w 2014 (w trakcie):

 • „Modernizacja drogi gminnej 115516N łączącej drogi powiatowe 2744N i 2757N oraz odcinków tych dróg w Ornecie – branża sanitarna”,
 • „Wykonanie robót ziemnych, dróg, parkingów, chodników i placów dla obiektu kompleksu basenowego z wykorzystaniem wód termalnych wraz z wioską wakacyjną i centrum konferencyjnym w rejonie drogi krajowej 51- ul. Olsztyńska w Lidzbarku Warmińskim” (TERMY WARMIŃSKIE),
 • „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta- Lidzbark Warmiński, wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński – branża sanitarna”,
 • „Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Biskupca- etap II”.

 

2013

 • „Budowa ulicy Dębowej etap II w Bartoszycach”,
 • „Przebudowa ulicy Szkolnej w Reszlu”,
 • „Kompleksowy remont parkingu przy drodze gminnej- ul. Krasickiego oraz skrzyżowanie drogi krajowej nr 51 (ul. Mławska z drogą gminną- ul. Krasickiego (km 40+459)”,
 • „Wybudowanie infrastrukturalnego uzbrojenia terenu zabudowy mieszkaniowej w Wawrzynach- etap VI, polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, sieci kanalizacji deszczowej wraz ze wszystkimi jej urządzeniami, sieci wodociągowej wraz z armaturą i uzbrojeniem”.

 

2012

 • „Budowa ciągu pieszo- rowerowego i parkingu wraz z oświetleniem w Kretowinach, gm. Morąg”,
 • „Wykonanie odwodnienia drogi krajowej nr 51 w miejscowości Kraszewo na odcinku od km 45+ 760 do km 45+995 będącej w administracji Rejonu Lidzbark Warmiński”,
 • „Budowa infrastruktury technicznej dla osiedla przy ul. Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim- Etap 1”,
 • „Budowa kanalizacji deszczowej przy obiekcie handlowo- usługowym netto, ul. 1-go Maja w Ornecie”,

 

2011

 • „Budowa ulic miejskich w Lidzbarku Warmińskim w ramach inwestycji. Budowa infrastruktury osiedla domków jednorodzinnych między ulicami Żytnia i Olsztyńska”,
 • „Remont ulic Chopina i Rzemieślniczej na osiedlu Żytnia w Lidzbarku Warmińskim”,
 • „Budowa infrastruktury terenów przemysłowych w Lidzbarku Warmińskim” – roboty sanitarne i drogowe,
 • „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 15 i 57” - roboty sanitarne i drogowe.

 

2010

 • „Modernizacja ul. Moniuszki na osiedlu Kolonia Warszawska w Morągu”,
 • Budowa ulic miejskich w Lidzbarku Warmińskim w ramach inwestycji: „Budowa infrastruktury osiedla domków jednorodzinnych między ulicami Żytnia i Olsztyńska”.

 

2009

 • „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Struga w Bartoszycach”,
 • ”Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Knosały w Bartoszycach”.

 

2008

 • „Przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Broniewskiego wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci gazowej w Bartoszycach”,
 • „Wykonanie nawierzchni drogowej i dwustronnego chodnika z kostki betonowej POLBRUK oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego ulicy Kurpińskiego w Lidzbarku Warmińskim”
 • „Wykonanie nawierzchni drogowej i dwustronnego chodnika z kostki betonowej POLBRUK oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego ulicy Szymanowskiego w Lidzbarku Warmińskim”,
 • „Budowa nawierzchni ulic, z kostki betonowej typu „Polbruk”, Dębowej, Wrzosowej, Poprzecznej i Akacjowej w Bartoszycach”.

 

2007

 • „Budowa nawierzchni chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu ul. Nowowiejskiego, budowa nawierzchni drogowej w ciągu ul. Tuwima, remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Mickiewicza w Bartoszycach”,
 • „Budowa chodnika, ścieżki rowerowej oraz odwodnienia w miejscowości Bartoszyce zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 512 w km 6+453 do km 7+259 strona prawa ul. Nowowiejskiego”,
 • „Budowa wodociągu wiejskiego z przyłączami do gospodarstw w miejscowościach: Runowo- Ignalin- Lauda, gm. Lidzbark Warmiński”.

 

2006

 • „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przemysłowej w Bartoszycach”,
 • „Budowa sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w miejscowościach Klutajny, Tolniki Wielkie i Żegoty w gminie Kiwity”.

 

2004

 • „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i przepompownią ścieków w Stolnie”.

Park maszyn

foto1